phép đo hiệu chuẩn thiết bị
05/11/2021 09:04
1. Định nghĩa:Phép đo được định nghĩa là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. Bản chất của phép đo chính là việc so sánh đại lượng cần đo (gọi tắt là đại đại lượng đo) với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. (VIM 1993)Ví dụ:Đo độ dài theo đơn vị mét; …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên