phương tiện đo

Phương Tiện Đo và Sai Số Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

Phương Tiện Đo và Sai Số Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

1. Định nghĩa:  Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. Cụ thể hơn, phương tiện đo là tên gọi chung chỉ các thiết bị được dùng một cách độc lập hoặc cùng các thiết bị phụ để thực hiện phép đo. Vật đọ, bộ chuyển đổi đo, hệ thống đo là những dạng đặc biệt của phương tiện …

Kiến thức chung về Hiệu Chuẩn – Kiểm định cho thiết bị đo lường – 3D Vina

Kiến thức chung về Hiệu Chuẩn – Kiểm định cho thiết bị đo lường – 3D Vina

Từ trước đến nay 3D Vina viết nhiều về giải thích tiêu chuẩn mà chưa viết sâu vào vấn đề kỹ thuật của tiêu chuẩn, hôm nay 3D Vina xin chia sẻ bài viết về kỹ thuật tiêu chuẩn liên quan đến quản lý thiết bị theo dõi và đo lường. Về cơ bản, việc quản lý thiết bị theo dõi và đo lường theo yêu cầu tiêu …