quản lý chất lượng sản phẩm

Quản lý chất lượng sản phẩm – 3D Vina

Quản lý chất lượng sản phẩm – 3D Vina

Quản lý chất lượng sản phẩm là sự phối hợp các yếu tố giúp định hướng và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm như chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, mục tiêu chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm. Trong kinh doanh, sản phẩm là yếu tố …