quản lý chất lượng sản phẩm
05/11/2021 10:45
Quản lý chất lượng sản phẩm là sự phối hợp các yếu tố giúp định hướng và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm như chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, mục tiêu chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm.Trong kinh doanh, sản phẩm là yếu tố …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên