quản lý chất lượng

Quản trị chất lượng trong sản xuất – 3D Vina

Quản trị chất lượng trong sản xuất – 3D Vina

Trong sản xuất, kiểm soát chất lượng là một quy trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm không có lỗi và đáp ứng nhu cầu của họ. Khi thực hiện sai cách, nó có thể khiến người tiêu dùng gặp rủi ro. Ví dụ, lỗi gần đây được tìm thấy trong túi khí Takata dẫn đến việc thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch …

5 công cụ quản lý chất lượng – 3D Vina

5 công cụ quản lý chất lượng – 3D Vina

5 công cụ quản lý chất lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là yếu tố cấu thành hệ thống chất lượng trong suốt vòng đời sản phẩm để đạt được thành công trong sản xuất. Vậy 5 công cụ đó là gì? Vai trò của nó ra sao? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây. 5 công cụ trong quản lý chất …

Quản lý chất lượng sản phẩm – 3D Vina

Quản lý chất lượng sản phẩm – 3D Vina

Quản lý chất lượng sản phẩm là sự phối hợp các yếu tố giúp định hướng và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm như chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, mục tiêu chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm. Trong kinh doanh, sản phẩm là yếu tố …

Quản lý chất lượng sản xuất – 3D Vina

Quản lý chất lượng sản xuất – 3D Vina

Quản lý chất lượng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Không ngừng đảm bảo, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng là một nhiệm vụ quan trọng thiết yếu.Tiến hành công tác quản trị nhằm không ngừng …