quản lý sản xuất
05/11/2021 15:15
Quản lý sản xuất là gì?Quản lý sản xuất được xem là một giai đoạn của hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, gắn liền với các khu vực nhà máy, phân xưởng trong doanh nghiệp. Người đảm nhận công tác quản lý sản xuất sẽ tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch, giám sát tiến độ sản xuất nhằm đảm …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên