quản lý sản xuất

Mô hình tổ chức và quản lý sản xuất – 3D Vina

Mô hình tổ chức và quản lý sản xuất – 3D Vina

Quản lý sản xuất là gì? Quản lý sản xuất được xem là một giai đoạn của hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, gắn liền với các khu vực nhà máy, phân xưởng trong doanh nghiệp. Người đảm nhận công tác quản lý sản xuất sẽ tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch, giám sát tiến độ sản xuất nhằm đảm …