sai số phép đo

Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

1. Định nghĩa: Phép đo được định nghĩa là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. Bản chất của phép đo chính là việc so sánh đại lượng cần đo (gọi tắt là đại đại lượng đo) với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. (VIM 1993) Ví dụ:Đo độ dài theo đơn vị mét; …

Sai Số Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn  Thiết bị – 3D Vina

Sai Số Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn Thiết bị – 3D Vina

1. Sai số hệ thống của phép đo và cách loại trừ Sai số hệ thống của phép đo là phần sai số có giá trị và dấu không thay đổi, hoặc thay đổi theo 1 quy luật xác định khi đo lặp lại 1 đại lượng. Trong đa số trường hợp, sai số hệ thống có thể xác định được bằng thực nghiệm và còn có thể loại trừ khỏi …

Sai số đo lường trong hiệu chuẩn thiết bị -3D Vina

Sai số đo lường trong hiệu chuẩn thiết bị -3D Vina

Phần I: Khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đoPhần II: Sai số và các phương pháp giảm sai số “Khoa học bắt đầu từ khi người ta biết đo. Một khoa học chính xác sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu đo lường trong hiệu chuẩn thiết bị” D.I. Mendeleev Phần I Khái niệm cơ bản về phép đo và …