sai số phép đo
05/11/2021 09:04
1. Định nghĩa:Phép đo được định nghĩa là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. Bản chất của phép đo chính là việc so sánh đại lượng cần đo (gọi tắt là đại đại lượng đo) với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. (VIM 1993)Ví dụ:Đo độ dài theo đơn vị mét; …
Xem thêm
05/11/2021 08:58
1. Sai số hệ thống của phép đo và cách loại trừSai số hệ thống của phép đo là phần sai số có giá trị và dấu không thay đổi, hoặc thay đổi theo 1 quy luật xác định khi đo lặp lại 1 đại lượng. Trong đa số trường hợp, sai số hệ thống có thể xác định được bằng thực nghiệm và còn có thể loại trừ khỏi …
Xem thêm
05/11/2021 08:48
Phần I: Khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đoPhần II: Sai số và các phương phápgiảm sai số“Khoa học bắt đầu từ khi người ta biết đo. Một khoa học chính xác sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu đo lường trong hiệu chuẩn thiết bị”D.I. MendeleevPhần IKhái niệm cơ bản về phép đo và …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên