sai số

Phương Tiện Đo và Sai Số Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

Phương Tiện Đo và Sai Số Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

1. Định nghĩa:  Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. Cụ thể hơn, phương tiện đo là tên gọi chung chỉ các thiết bị được dùng một cách độc lập hoặc cùng các thiết bị phụ để thực hiện phép đo. Vật đọ, bộ chuyển đổi đo, hệ thống đo là những dạng đặc biệt của phương tiện …