Stylus ball

Cách chọn kim đo cho máy đo không gian 3 chiều(máy đo 3D CMM)

Cách chọn kim đo cho máy đo không gian 3 chiều(máy đo 3D CMM)

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới độ chính xác của phép đo máy CMM như :độ chính xác của máy, loại đầu đo sử dụng (kiểu chạm tiếp xúc hay quét) hoặc phương pháp chạm tối ưu, nhưng trong đó kim đo (thông số kỹ thuật và cấu hình của kim ) cũng góp phần ảnh hưởng tới độ chính xác của phép …