Control Plan – Kế hoạch quản lý chất lượng – 3D Vina

Control Plan là gì? Các loại Control Plan? Phát triển một Control Plan như thế nào để thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng? Dưới đây là những giải đáp để giải quyết cho những câu hỏi trên.

Control Plan là gì?

Control Plan hay kế hoạch kiểm soát là một tài liệu trình bày các phương pháp được thực hiện để kiểm soát chất lượng các đầu vào quan trọng nhằm cung cấp các đầu ra đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

Các kế hoạch kiểm soát là:

 • Được duy trì trong thời gian thực
 • Mô tả bằng văn bản về các phép đo, thanh tra và kiểm tra được áp dụng để kiểm soát các bộ phận và quy trình sản xuất.
 • Cập nhật nếu các thay đổi quy trình xảy ra hoặc các quy trình mới được triển khai để gửi PPAP mới nếu được yêu cầu.

Đầu vào trực tiếp vào một kế hoạch kiểm soát:

 • Sơ đồ quy trình
 • PFMEA (phân tích hiệu ứng chế độ lỗi quy trình).

Các loại Control Plan

Có 3 loại Control Plan tương ứng với các giai đoạn khác nhau trong sản xuất. Kế hoạch kiểm soát được sử dụng phụ thuộc vào quá trình nào đang được giám sát.

Kế hoạch kiểm soát nguyên mẫu

 • Có thể áp dụng nếu một thành phần đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.
 • Bao gồm: mô tả về các phép đo kích thước, vật liệu và kiểm tra hiệu suất trong quá trình phát triển nguyên mẫu.

Kế hoạch kiểm soát trước khi ra mắt

 • Có thể áp dụng khi giai đoạn nguyên mẫu đã hoàn tất cho một thành phần nhưng vẫn chưa đạt được sự ổn định sản xuất đầy đủ.
 • Bao gồm: mô tả về các phép đo kích thước, vật liệu và kiểm tra hiệu suất được thực hiện sau khi giai đoạn nguyên mẫu hoàn tất với tần suất và kiểm tra chất lượng tăng lên.

Kế hoạch kiểm soát sản xuất

 • Có thể áp dụng khi một thành phần được sản xuất hoàn chỉnh.
 • Bao gồm: đặc điểm, kiểm soát quá trình, kiểm tra và đo lường được thực hiện thông qua quá trình sản xuất đầy đủ.

Quy trình phát triển kế hoạch kiểm soát (control plan)

 • Bước 1: Ghi lại quy trình và các bước quy trình quan trọng
 • Bước 2: Ghi lại các yêu cầu của khách hàng (đầu ra) và khả năng xử lý
 • Bước 3: Hiểu và xác định các yếu tố đầu vào quan trọng đối với các yêu cầu của khách hàng
 • Bước 4: Xác định kế hoạch lấy mẫu để thu thập dữ liệu
 • Bước 5: Xác thực khả năng của hệ thống đo lường
 • Bước 6: Xác định các phương pháp kiểm soát
 • Bước 7: Xác định một kế hoạch phản ứng đối với các điều kiện ngoài tầm kiểm soát.

Tại sao một kế hoạch kiểm soát lại quan trọng?

Việc xây dựng kế hoạch kiểm soát không chỉ giúp nhà cung cấp chẩn đoán các thách thức về chất lượng của họ mà còn giúp họ loại bỏ lãng phí sản xuất và duy trì tính nhất quán. Ngoài ra, các nhà cung cấp sử dụng các kế hoạch kiểm soát để thiết lập các phương pháp kiểm soát quá trình trong quá trình sản xuất. Việc thực hiện các kế hoạch kiểm soát giúp nhà cung cấp vượt qua những thách thức quan trọng và tập trung vào những điểm quan trọng nhất đối với khách hàng của họ như chất lượng sản phẩm, hiệu quả quá trình và giảm thiểu chi phí.

Lợi ích về chất lượng:

 • Giảm lãng phí / không tuân thủ
 • Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của sản phẩm được đáp ứng.
 • Cung cấp đánh giá kỹ lưỡng về sản phẩm và quy trình với cấu trúc và kỷ luật.

Lợi ích của Khách hàng:

 • Tập trung nguồn lực vào quy trình và đặc tính sản phẩm quan trọng đối với khách hàng
 • Phân bổ nguồn lực tốt hơn để giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Control Plan là gì? cũng như những thông tin liên quan đến Control Plan. Hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức bổ ích, nếu có điều gì thắc mắc hoặc cần giải đáp có thể liên hệ cho chúng tôi

(4,30/5) - 154 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên