Hiệu chuẩn các thiết bị điện, nhiệt và quản lý kỹ thuật hệ thống QC nhà máy

Hiệu chuẩn các thiết bị điện, nhiệt và quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng là các công việc nhằm đánh giá, xác nhận đặc tính, thông số kỹ thuật của các thiết bị điện, nhiệt đảm bảo các thiết bị, hệ thống hoạt động chính xác, an toàn và tin cậy. Bao gồm các công việc sau:

1. Công tác kiểm định các phương tiện đo:

– Kiểm định máy biến dòng điện đo lường đến 500kV
– Kiểm định máy biến điện áp đo lường đến 500kV;
– Kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử, kiểu cảm ứng;
– Kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp địa, cách điện;
– Lập trình và cài đặt công tơ;
– Kiểm tra tính năng thu thập dữ liệu từ xa và các tính năng khác

2 Công tác hiệu chuẩn thiết bị điện:

– Hiệu chuẩn phương tiện đo, thiết bị phục vụ kiểm định: Thực hiện hiệu chuẩn các thiết bị cầu so, hộp tải, thiết bị bù tỷ số biến, nguồn dòng điện, thiết bị tạo cao áp thử độ bền cách điện….
– Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm: Thực hiện hiệu chuẩn các thiết bị: hợp bộ đo lường, đồng hồ đo vạn năng hiện số, đồng hồ analog, ampe kìm….

3 Công tác hiệu chuẩn thiết bị nhiệt:

– Kiểm định áp kế các loại;
– Hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ;
– Hiệu chuẩn các thiết bị rơ le gas và dầu;
– Hiệu chuẩn các thiết bị đo rung;
– Hiệu chuẩn các thiết bị đo nhiệt độ – độ ẩm môi trường;
– Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị chuyển đổi áp suất.

4 Công tác kiểm định an toàn kỹ thuật:

Kiểm định các thiết bị và dụng cụ điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 như máy biến áp, máy cắt, chống sét van, cáp điện, cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa và sào cách điện.

5 Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng:

– Kiểm định định kỳ, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm;
– Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống đo đếm trước và sau khi đưa vào vận hành;
– Kiểm tra xác định nguyên nhân và xử lý sự cố hệ thống đo đếm;
– Lập trình, cài đặt công tơ đo đếm; Kết nối hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa;
– Quản lý kỹ thuật, nghiệm thu, niêm phong, quản lý mật khẩu công tơ của các hệ thống đo đếm.

(4,51/5) - 107 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên