Kính hiển vi quét thăm dò ở cấp độ nano – SPM-9700

Dòng máy bán chạy nhất này có một chế độ tiếp xúc (contact mode) và chế độ năng động (dynamic mode) bằng cách điều chế tần số. Với tính năng rộng, nó có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Cùng với đó, sự cải tiến về phần mềm đảm bảo cho người dùng có thể làm mọi thứ với độ tin cậy cao

Bản đồ nano 3D

Quan sát các đặc tính vật lý của các vùng trên bề mặt hoặc bề mặt chung ở kích thước nano

Các đăc điểm tính vật lý trên bề mặt hoặc đường bao có thể được đánh giá bằng cách đo lực tác động lên đầu dò của kính khi khoảng cách từ nó đến mẫu biến đổi (phép đo đường cong lực)

Các ứng dụng chính:

  1. Lực kết dính và các mô đun đàn hồi có thể được đánh giá ở một vị trí xác định bằng cách phân tích đường cong tại điểm phân tích.
  2. Bằng cách thu được đường cong lực tại nhiều điểm, có thể tạo được bản đồ 2D của tính chất vật lý.
  3. Các dữ liệu thu được có thể được trình bày dưới dạng 3D, hoặc các dữ liệu đặc trưng có thể được tách xuất ra cho việc phân tích dữ liệu (phân tích 3D).
  4. Các giá trị định lượng của mô đun đàn hồi có thể được tính toán theo mô hình lý thuyết.

Đánh giá các đặc tính vật lý của bất kỳ điểm nào trên tấm màng

Các đường cong lực được đo lưường tại các điểm tùy ý trên bề mặt lớp màng. Các kết quả chỉ ra rằng, lực kết dính là khác nhau tại từng vị trí riêng biệt.

Tương tự như vậy, các đặc tính vật lý của một mẫu nhỏ, mềm cũng có thể được xác định, ví dụ như của polyme sinh học.

Phân tích 3D

Tất cả các đường cong thu được cho việc tạo bản đồ đều được lưu. Vì thế, dữ liệu có thể được xuất ra dưới dạng 3D, hoặc các phần mặt cắt cụ thể được tách ra cho việc phân tích dữ liệu.

Tạo bản đồ đặc tính vật lý của màng nhựa

Phân tích tạo bản đồ của thể được sử dụng để đo lực kết dính, mô đun đàn hồi cũng như địa hình bề mặt. Dữ liệu chỉ ra một hình dung định lượng của mô đun đàn hồi trong một vùng có kích thước 300nm chiều rộng trên một bề mặt màng phim bằng nhựa. (Nguồn mẫu: MORESCO).

Ví dụ ứng dụng: Đánh giá   tính đồng đều của bề mặt vật liệu polyme.

Phần kết dính của băng dính

Các hình ảnh trên là sự đánh giá phần kết dính của băng dính. Chúng chỉ ra rằng lực kết dính được phân bố không đều. Điều này chứng minh rằng hệ thống có thể dùng để đánh giá tính kết dính, vốn rất khó có thể làm dược với các phương pháp thông thường.

Ví dụ ứng dụng: đánh giá tính kết dính từng vùng của một lớp màng mỏng.

Các đặc điểm kỹ thuật chính

Đường cong lực

Phép đoDải quét (Z)Phương pháp cài đặtXác định điểm cuối và chiều rộng và tự động dò điểm cuối
Dải đoTùy thuộc vào máy
Tốc độ quétCài đặt tần số0.1 đến 100Hz
Bước cài đặt tần số0.1Hz
Chuyển động XYPhương pháp cài đặtNhập số hoặc dùng chuột xác định điểm trên hình ảnh
DảiTùy thuộc vào máy
Hiển thịDữ liệu hình ảnh, đường cong lực và các thông số đo lường

 

Tạo bản đồ

Phép đoĐo định lượng vật lýLực bám hút, đường cong lực dốc, Z-position, mô đun đàn hồi
Dải đoTùy thuộc vào máy
Độ phân giải512×512, 256×256, 128×128, 64×64, 32×32, 16×16, 8×8, 4×4, 2×2
Hiển thịDữ liệu hình ảnh, đường cong lực và các thông số đo lường

 

(4,54/5) - 165 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên