3D VINA – TRUNG TÂM BẢO HÀNH, SỬA CHỮA, HIỆU CHUẨN CHO MÁY ĐO NIKON

Liên hệ

(5,00/5) - 127 bình chọn.

  • Mô tả

3D Vina hiện là Trung tâm bảo hành, sửa chữa, hiệu chuẩn cho máy đo Nikon – Nhật Bản

Mọi nhu cầu liên quan đến máy, liên hệ qua Zalo 0902.145.345

Máy được làm dịch vụ chính:

Hạ máy xuống từ xe tải

       

Đưa máy đo Nikon và phụ kiện vào nơi đặt máy.

    

Lắp đặt máy đo NIkon khi hoàn thiện.

        

HãngMẫu 
NIKONMM-800NIKON MM-800
NIKONNIKON –
NIKON.8-4XNIKON .8-4X
NIKON.8X-4XNIKON .8X-4X
NIKON0-300MMNIKON 0-300MM
NIKON0.01MMNIKON 0.01MM
NIKON101235NIKON 101235
NIKON10XNIKON 10X
NIKON172078NIKON 172078
NIKON18312NIKON 18312
NIKON20NIKON 20
NIKON218NIKON 218
NIKON24813NIKON 24813
NIKON25079NIKON 25079
NIKON2520TPNIKON 2520TP
NIKON27MMNIKON 27MM
NIKON300MMNIKON 300MM
NIKON300MM / 50 MMNIKON 300MM / 50 MM
NIKON356NIKON 356
NIKON3ANIKON 3A
NIKON50INIKON 50I
NIKON50MMNIKON 50MM
NIKON56037NIKON 56037
NIKON574338NIKON 574338
NIKON577510NIKON 577510
NIKON577587NIKON 577587
NIKON6NIKON 6
NIKON6-BNIKON 6-B
NIKON6-DNIKON 6-D
NIKON60-2NIKON 60-2
NIKON6000NIKON 6000
NIKON6BNIKON 6B
NIKON6CNIKON 6C
NIKON6C-2NIKON 6C-2
NIKON6DNIKON 6D
NIKON72900NIKON 72900
NIKON74633NIKON 74633
NIKON90489NIKON 90489
NIKONA114-10NIKON A114-10
NIKONAC-2NIKON AC-2
NIKONAC-2SNIKON AC-2S
NIKONAFX-11ANIKON AFX-11A
NIKONALTERANIKON ALTERA
NIKONAP-7NIKON AP-7
NIKONAS-2NIKON AS-2
NIKONAX-1NIKON AX-1
NIKONAX-2SNIKON AX-2S
NIKONBH2NIKON BH2
NIKONC-LEDSNIKON C-LEDS
NIKONC-PSNIKON C-PS
NIKONC-W10XBNIKON C-W10XB
NIKONCM-6FNIKON CM-6F
NIKONCOOLPIX 4500NIKON COOLPIX 4500
NIKONCOOLPIX A100NIKON COOLPIX A100
NIKOND100NIKON D100
NIKONDIAPHOTNIKON DIAPHOT
NIKONDS-FI2NIKON DS-FI2
NIKONDTM-A5NIKON DTM-A5
NIKONE200NIKON E200
NIKONE200MVNIKON E200MV
NIKONE400NIKON E400
NIKONEC-101NIKON EC-101
NIKONECLIPSE 80INIKON ECLIPSE 80I
NIKONECLIPSE E-200NIKON ECLIPSE E-200
NIKONECLIPSE L200NNIKON ECLIPSE L200N
NIKONECLIPSE L300NNIKON ECLIPSE L300N
NIKONECLIPSE LV 150NLNIKON ECLIPSE LV 150NL
NIKONECLIPSE LV100NDNIKON ECLIPSE LV100ND
NIKONECLIPSE LV150NIKON ECLIPSE LV150
NIKONECLIPSE LV150NLNIKON ECLIPSE LV150NL
NIKONECLIPSE MA100NIKON ECLIPSE MA100
NIKONECLIPSE TE200NIKON ECLIPSE TE200
NIKONECLIPSE TS 100NIKON ECLIPSE TS 100
NIKONECLIPSE TS100NIKON ECLIPSE TS100
NIKONEP-01NIKON EP-01
NIKONEPIPHOT 200NIKON EPIPHOT 200
NIKONH-14NIKON H-14
NIKONH-14BNIKON H-14B
NIKONH095757-007NIKON H095757-007
NIKONHORIZON 14ENIKON HORIZON 14E
NIKONHPNIKON HP
NIKONIINIKON II
NIKONINEXIV VMA-2520NIKON INEXIV VMA-2520
NIKONJ28151ANIKON J28151A
NIKONL-UEPI/L-IMNIKON L-UEPI/L-IM
NIKONL200DNIKON L200D
NIKONLABOPHOTNIKON LABOPHOT
NIKONLENSNIKON LENS
NIKONLU PLAN APONIKON LU PLAN APO
NIKONLV100NDNIKON LV100ND
NIKONLX150NNIKON LX150N
NIKONMA100NIKON MA100
NIKONMBM11100NIKON MBM11100
NIKONMBM13100NIKON MBM13100
NIKONMC-101/MS-11CNIKON MC-101/MS-11C
NIKONMC-101/MS-31GNIKON MC-101/MS-31G
NIKONMC-203NIKON MC-203
NIKONME-501ANIKON ME-501A
NIKONME-50HNIKON ME-50H
NIKONME-50H-ANIKON ME-50H-A
NIKONME-50HANIKON ME-50HA
NIKONMEASURESCOPENIKON MEASURESCOPE
NIKONMEASURESCOPE 20NIKON MEASURESCOPE 20
NIKONMETRICNIKON METRIC
NIKONMF-1001NIKON MF-1001
NIKONMF-1001/TC-101NIKON MF-1001/TC-101
NIKONMF-101ANIKON MF-101A
NIKONMF-501NIKON MF-501
NIKONMF-501 (MFC-101A)NIKON MF-501 (MFC-101A)
NIKONMF-501 / MS-11C / MFC-101ANIKON MF-501 / MS-11C / MFC-101A
NIKONMF-501/MFC-101NIKON MF-501/MFC-101
NIKONMF-501/TC-101NIKON MF-501/TC-101
NIKONMFC-101NIKON MFC-101
NIKONMFC-101(MF-501) / MS-11CNIKON MFC-101(MF-501) / MS-11C
NIKONMFC-101/MF-501NIKON MFC-101/MF-501
NIKONMFC-101ANIKON MFC-101A
NIKONMFC-101A/MF1001/MS-11CNIKON MFC-101A/MF1001/MS-11C
NIKONMH-15MNIKON MH-15M
NIKONMHS 2X2BNIKON MHS 2X2B
NIKONMICRO MEASURENIKON MICRO MEASURE
NIKONMICROMETER-3NIKON MICROMETER-3
NIKONMM-11NIKON MM-11
NIKONMM-11BNIKON MM-11B
NIKONMM-11UNIKON MM-11U
NIKONMM-20NIKON MM-20
NIKONMM-200NIKON MM-200
NIKONMM-22NIKON MM-22
NIKONMM-40NIKON MM-40
NIKONMM-40-SERIESNIKON MM-40-SERIES
NIKONMM-40/2MNIKON MM-40/2M
NIKONMM-400NIKON MM-400
NIKONMM-400 SLNIKON MM-400 SL
NIKONMM-400/LNIKON MM-400/L
NIKONMM-400/LMNIKON MM-400/LM
NIKONMM-400/SLNIKON MM-400/SL
NIKONMM-400LNIKON MM-400L
NIKONMM-400LUNIKON MM-400LU
NIKONMM-400MNIKON MM-400M
NIKONMM-60NIKON MM-60
NIKONMM-60/L3FANIKON MM-60/L3FA
NIKONMM-60/L3TNIKON MM-60/L3T
NIKONMM-80NIKON MM-80
NIKONMM-800NIKON MM-800
NIKONMM-800/LNIKON MM-800/L
NIKONMM-800/LFANIKON MM-800/LFA
NIKONMM-800/LMNIKON MM-800/LM
NIKONMM-800LNIKON MM-800L
NIKONMM11CNIKON MM11C
NIKONMM2NIKON MM2
NIKONMM40NIKON MM40
NIKONMM40/2MNIKON MM40/2M
NIKONMM40/2TNIKON MM40/2T
NIKONMM60NIKON MM60
NIKONMM800/LNIKON MM800/L
NIKONMM800/LMNIKON MM800/LM
NIKONMM800LNIKON MM800L
NIKONMN-800/SLNIKON MN-800/SL
NIKONMS-11CNIKON MS-11C
NIKONMS-20NIKON MS-20
NIKONMS-4GNIKON MS-4G
NIKONMSA6707NIKON MSA6707
NIKONMU-1001C/MS-11C/EC101NIKON MU-1001C/MS-11C/EC101
NIKONNE-100NIKON NE-100
NIKONNE-101NIKON NE-101
NIKONNE-PR-HP090SSSCNIKON NE-PR-HP090SSSC
NIKONNEXIV VMR-3020NIKON NEXIV VMR-3020
NIKONNIKON 6DNIKON NIKON 6D
NIKONNIKON MM-40NIKON NIKON MM-40
NIKONNIPPON KOGAKU TOKYONIKON NIPPON KOGAKU TOKYO
NIKONNONENIKON NONE
NIKONNSR1000NIKON NSR1000
NIKONOB2001NIKON OB2001
NIKONONE TENNIKON ONE TEN
NIKONOPTIPHOTNIKON OPTIPHOT
NIKONOPTIPHOT 150NIKON OPTIPHOT 150
NIKONOPTIPHOT BF/DFNIKON OPTIPHOT BF/DF
NIKONOPTIPHOT-1508NIKON OPTIPHOT-1508
NIKONOPTIPHOT-150SNIKON OPTIPHOT-150S
NIKONOPTIPHOT150NIKON OPTIPHOT150
NIKONOPTISHOTNIKON OPTISHOT
NIKONPG-12LNIKON PG-12L
NIKONPMD100NIKON PMD100
NIKONPRHP090SSSCNIKON PRHP090SSSC
NIKONQUADRA-CHK-200NIKON QUADRA-CHK-200
NIKONR50804PMD100NIKON R50804PMD100
NIKONRS0408PMP100NIKON RS0408PMP100
NIKONRS0804PMD100NIKON RS0804PMD100
NIKONSD-STB3NIKON SD-STB3
NIKONSMNIKON SM
NIKONSMZ-1NIKON SMZ-1
NIKONSMZ-10NIKON SMZ-10
NIKONSMZ-1BNIKON SMZ-1B
NIKONSMZ-2BNIKON SMZ-2B
NIKONSMZ-2TNIKON SMZ-2T
NIKONSMZ1BNIKON SMZ1B
NIKONSMZ645NIKON SMZ645
NIKONSMZ660NIKON SMZ660
NIKONSMZ745TNIKON SMZ745T
NIKONSMZ800NIKON SMZ800
NIKONSTMNIKON STM
NIKONSTM6NIKON STM6
NIKONT12-ENIKON T12-E
NIKONTC-101ANIKON TC-101A
NIKONTS100NIKON TS100
NIKONTS2NIKON TS2
NIKONUM-2NIKON UM-2
NIKONUM-3NIKON UM-3
NIKONUM2NIKON UM2
NIKONV-10NIKON V-10
NIKONV-10ANIKON V-10A
NIKONV-12NIKON V-12
NIKONV-124NIKON V-124
NIKONV-12ANIKON V-12A
NIKONV-12BNIKON V-12B
NIKONV-12BCNIKON V-12BC
NIKONV-12BDCNIKON V-12BDC
NIKONV-12BSNIKON V-12BS
NIKONV-16NIKON V-16
NIKONV-16ANIKON V-16A
NIKONV-16ENIKON V-16E
NIKONV-20NIKON V-20
NIKONV-20ANIKON V-20A
NIKONV-20BNIKON V-20B
NIKONV-24ANIKON V-24A
NIKONV-24BNIKON V-24B
NIKONV12NIKON V12
NIKONV24-BNIKON V24-B
NIKONV24BNIKON V24B
NIKONVA-12NIKON VA-12
NIKONVMANIKON VMA
NIKONVMA-2520NIKON VMA-2520
NIKONVMA-2520 / BW AFNIKON VMA-2520 / BW AF
NIKONVMA-2520 TP 20 / COLORNIKON VMA-2520 TP 20 / COLOR
NIKONVMA-4540 / BWNIKON VMA-4540 / BW
NIKONVMA-4540VNIKON VMA-4540V
NIKONVMA-6555VNIKON VMA-6555V
NIKONVMRNIKON VMR
NIKONVMR LU CALIBRATION PLATENIKON VMR LU CALIBRATION PLATE
NIKONVMR-10080NIKON VMR-10080
NIKONVMR-1515NIKON VMR-1515
NIKONVMR-3020NIKON VMR-3020
NIKONVMR-6555NIKON VMR-6555
NIKONVMR-6555 NEX IVNIKON VMR-6555 NEX IV
NIKONVMR-65555NIKON VMR-65555
NIKONVMZ-3020NIKON VMZ-3020
NIKONVMZ-R3020NIKON VMZ-R3020
NIKONVMZ-R4510NIKON VMZ-R4510
NIKONVMZ-R4540NIKON VMZ-R4540
NIKONVRM-3020NIKON VRM-3020
NIKONVS1-200ANIKON VS1-200A
NIKONWF10X/20NIKON WF10X/20
NIKONXY-5I P3214NIKON XY-5I P3214
NIKONYS2NIKON YS2
NIKONYS2-HNIKON YS2-H
NIKONYS2-TNIKON YS2-T
NIKONZOOMNIKON ZOOM
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên