BỘ THƯỚC CHỮ T CHO PANME SERIES 155 MITUTOYO

Liên hệ

(5,00/5) - 157 bình chọn.

  • Mô tả
MetricInch
Order No.Range (mm)Order No.Range (in)
6-gage Set6-gage Set
155-9058 – 150155-9030.313 – 6
Gages includedGages included
155-1278 – 12.7155-1210.313 – 0.5
155-12812.7 – 19155-1220.5 – 0.75
155-12919 – 32155-1230.75 – 1.25
155-13032 – 54155-1241.25 – 2.125
155-13154 – 90155-1252.125 – 3.5
155-13290 – 150155-1263.5 – 6
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên