• Mô tả

Đế panme Mitutoyo được thiết kế để kẹp định vị panme hoặc các dụng cụ đo cầm tay khác cố định trên bàn làm việc.

Mã đặt hàngDải đoRemarks
156-101-10Up to 100 mm (4 in)

Adjustable angle type

156-105-100-25 mm (0-1 in), 25-50 mm (1-2 in)Fixed angle type
156-102125-300 mm (5-12 in)Vertical type
156-103300-1000 mm (12-40 in)Vertical type
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên