• Mô tả

Model: XO 10.20.7

Brand: Wenzel

Year: XO 10.20.7

Size: 1000mm x 2000mm x 700mm XYZ

Controller: WPC2040 Controller

Probing: Renishaw PH10T Probe Head Renishaw TP20 Touch Probe

Software: PC-DMIS CAD

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên