TESCHART PLUS – Phần mềm sử dụng nhập kết quả đo từ Microsoft Excel rồi tự động tạo báo cáo – ACCRETECH

Liên hệ

(4,75/5) - 174 bình chọn.

  • Mô tả

Nhập dữ liệu từ máy đo, lưu tệp và in, có thể được thực hiện tự động và liên tục

Có thể làm nổi bật dữ liệu vượt quá dung sai, chèn số liệu và tạo đồ thị bằng cách sử dụng các chức năng của Microsoft Excel

Chức năng DB để dễ dàng tìm kiếm và tham khảo các kết quả đo trước đây (tính năng tiêu chuẩn) /
Chức năng Web để hiển thị biểu đồ kiểm tra trên trình duyệt web của các PC kết nối mạng LAN khác (tùy chọn)

Chức năng cơ sở dữ liệu

Chức năng Web (Chức năng Cơ sở dữ liệu Mở rộng)

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên