ZRE (ZEISS REVERSE ENGINEERING) Phần mềm quét sản phẩm máy đo CMM Accretech

Liên hệ

(4,20/5) - 168 bình chọn.

  • Mô tả

Kỹ thuật đảo ngược với một quy trình trực quan

ZRE có thể tạo mô hình CAD 3D từ dữ liệu đám mây điểm đo bằng một thủ tục đơn giản. Không giống như phần mềm thông thường, nó không yêu cầu dán các mắt lưới tam giác; thay vào đó, nó tạo ra một bề mặt trực tiếp từ dữ liệu đám mây điểm.

Các mô hình CAD hiệu chỉnh định lượng và sáng tạo của các công cụ đúc phun

Phương pháp hiệu chỉnh dụng cụ cổ điển được thực hiện bởi công nhân sử dụng trực giác dựa trên dữ liệu đo lường của một bộ phận đúc phun truyền động. Phương pháp mới này chuyển các sai lệch giữa mô hình CAD 3D và dữ liệu thực tế của bộ phận và định lượng lượng hiệu chỉnh dao. Do đó, quá trình thử-và-sai khi đo một bộ phận, hiệu chỉnh mô hình CAD của công cụ, tái sản xuất và đo bộ phận, và sửa lại mô hình CAD của công cụ được giảm thiểu. Việc chỉnh sửa dụng cụ có thể được thực hiện một cách hiệu quả mà không yêu cầu công nhân có kinh nghiệm.

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên