IM-7000
17/12/2019 14:25
How long is a piece of string” goes the famous English-language saying. It may be a good answer when no obvious answer otherwise exists. But when it comes to measuring anything, getting the figures right is often a crucial part to any successful undertaking. We know this from experience: the history …
Xem thêm
20/09/2019 11:19
Giới thiệu về máy đo nhanh Keyence IM-7000 series và kính hiển vi Keyence VHX-6000KEYENCE đã phát triển vững chắc từ năm 1974 để trở thành một công ty đi đầu trong việc phát triển và sản xuất thiết bị tự động hóa công nghiệp và thiết bị kiểm tra trên toàn thế giới. Hiện nay, KEYENCE đang phục vụ …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên