Làm Thế Nào Để Chọn UPS Cho máy đo chạm CMM
17/11/2018 21:45
Thứ nhất, đảm bảo hoạt động của thiết bị, nói chung, máy tính thông thường hoặc công nghiệp điện là khoảng 200 w, MAC là 300 w, máy chủ giữa 300 w và 600 w, giá trị điện năng thiết bị khác có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị .Thứ hai cần biết được công suất định mức của UPS, có hai …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên