máy đo nhanh Keyence

3D Vina – Đại lý bán hàng cho Máy đo nhanh Keyence và kính hiển vi Keyence

3D Vina – Đại lý bán hàng cho Máy đo nhanh Keyence và kính hiển vi Keyence

Giới thiệu về máy đo nhanh Keyence IM-7000 series và kính hiển vi Keyence VHX-6000 KEYENCE đã phát triển vững chắc từ năm 1974 để trở thành một công ty đi đầu trong việc phát triển và sản xuất thiết bị tự động hóa công nghiệp và thiết bị kiểm tra trên toàn thế giới. Hiện nay, KEYENCE đang phục vụ …