3D Vina – Trung tâm bảo hành, sửa chữa, hiệu chuẩn cho máy đo Nikon

Hiệu chuẩn 3D là tập thể những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ các hãng sản xuất thiết bị đo trên thị trường, chúng tôi tập hợp nhau lại để cung cấp những dịch vụ hiệu chuẩn giá rẻ nhất, chất lượng nhất mà lại nhanh nhất đến Quý khách hàng nhà máy sản xuất.
Hãy gọi ngay cho Hiệu chuẩn 3D khi cần dịch vụ, thiết bị…
Hiệu chuẩn 3D hiện là Trung tâm bảo hành, sửa chữa, hiệu chuẩn cho máy đo Nikon – Nhật Bản
Mọi nhu cầu liên quan đến máy, liên hệ qua Zalo 0902.145.345
Hiệu chuẩn 3D xin cảm ơn
Máy được làm dịch vụ chính:

Hạ máy xuống từ xe tải

       

Đưa máy đo Nikon và phụ kiện vào nơi đặt máy.

   

Lắp đặt máy đo NIkon khi hoàn thiện.

       

nhà chế tạo Mô hình
NIKON MM-800 NIKON MM-800
NIKON NIKON –
NIKON .8-4X NIKON .8-4X
NIKON .8X-4X NIKON .8X-4X
NIKON 0-300MM NIKON 0-300MM
NIKON 0.01MM NIKON 0.01MM
NIKON 101235 NIKON 101235
NIKON 10X NIKON 10X
NIKON 172078 NIKON 172078
NIKON 18312 NIKON 18312
NIKON 20 NIKON 20
NIKON 218 NIKON 218
NIKON 24813 NIKON 24813
NIKON 25079 NIKON 25079
NIKON 2520TP NIKON 2520TP
NIKON 27MM NIKON 27MM
NIKON 300MM NIKON 300MM
NIKON 300MM / 50 MM NIKON 300MM / 50 MM
NIKON 356 NIKON 356
NIKON 3A NIKON 3A
NIKON 50I NIKON 50I
NIKON 50MM NIKON 50MM
NIKON 56037 NIKON 56037
NIKON 574338 NIKON 574338
NIKON 577510 NIKON 577510
NIKON 577587 NIKON 577587
NIKON 6 NIKON 6
NIKON 6-B NIKON 6-B
NIKON 6-D NIKON 6-D
NIKON 60-2 NIKON 60-2
NIKON 6000 NIKON 6000
NIKON 6B NIKON 6B
NIKON 6C NIKON 6C
NIKON 6C-2 NIKON 6C-2
NIKON 6D NIKON 6D
NIKON 72900 NIKON 72900
NIKON 74633 NIKON 74633
NIKON 90489 NIKON 90489
NIKON A114-10 NIKON A114-10
NIKON AC-2 NIKON AC-2
NIKON AC-2S NIKON AC-2S
NIKON AFX-11A NIKON AFX-11A
NIKON ALTERA NIKON ALTERA
NIKON AP-7 NIKON AP-7
NIKON AS-2 NIKON AS-2
NIKON AX-1 NIKON AX-1
NIKON AX-2S NIKON AX-2S
NIKON BH2 NIKON BH2
NIKON C-LEDS NIKON C-LEDS
NIKON C-PS NIKON C-PS
NIKON C-W10XB NIKON C-W10XB
NIKON CM-6F NIKON CM-6F
NIKON COOLPIX 4500 NIKON COOLPIX 4500
NIKON COOLPIX A100 NIKON COOLPIX A100
NIKON D100 NIKON D100
NIKON DIAPHOT NIKON DIAPHOT
NIKON DS-FI2 NIKON DS-FI2
NIKON DTM-A5 NIKON DTM-A5
NIKON E200 NIKON E200
NIKON E200MV NIKON E200MV
NIKON E400 NIKON E400
NIKON EC-101 NIKON EC-101
NIKON ECLIPSE 80I NIKON ECLIPSE 80I
NIKON ECLIPSE E-200 NIKON ECLIPSE E-200
NIKON ECLIPSE L200N NIKON ECLIPSE L200N
NIKON ECLIPSE L300N NIKON ECLIPSE L300N
NIKON ECLIPSE LV 150NL NIKON ECLIPSE LV 150NL
NIKON ECLIPSE LV100ND NIKON ECLIPSE LV100ND
NIKON ECLIPSE LV150 NIKON ECLIPSE LV150
NIKON ECLIPSE LV150NL NIKON ECLIPSE LV150NL
NIKON ECLIPSE MA100 NIKON ECLIPSE MA100
NIKON ECLIPSE TE200 NIKON ECLIPSE TE200
NIKON ECLIPSE TS 100 NIKON ECLIPSE TS 100
NIKON ECLIPSE TS100 NIKON ECLIPSE TS100
NIKON EP-01 NIKON EP-01
NIKON EPIPHOT 200 NIKON EPIPHOT 200
NIKON H-14 NIKON H-14
NIKON H-14B NIKON H-14B
NIKON H095757-007 NIKON H095757-007
NIKON HORIZON 14E NIKON HORIZON 14E
NIKON HP NIKON HP
NIKON II NIKON II
NIKON INEXIV VMA-2520 NIKON INEXIV VMA-2520
NIKON J28151A NIKON J28151A
NIKON L-UEPI/L-IM NIKON L-UEPI/L-IM
NIKON L200D NIKON L200D
NIKON LABOPHOT NIKON LABOPHOT
NIKON LENS NIKON LENS
NIKON LU PLAN APO NIKON LU PLAN APO
NIKON LV100ND NIKON LV100ND
NIKON LX150N NIKON LX150N
NIKON MA100 NIKON MA100
NIKON MBM11100 NIKON MBM11100
NIKON MBM13100 NIKON MBM13100
NIKON MC-101/MS-11C NIKON MC-101/MS-11C
NIKON MC-101/MS-31G NIKON MC-101/MS-31G
NIKON MC-203 NIKON MC-203
NIKON ME-501A NIKON ME-501A
NIKON ME-50H NIKON ME-50H
NIKON ME-50H-A NIKON ME-50H-A
NIKON ME-50HA NIKON ME-50HA
NIKON MEASURESCOPE NIKON MEASURESCOPE
NIKON MEASURESCOPE 20 NIKON MEASURESCOPE 20
NIKON METRIC NIKON METRIC
NIKON MF-1001 NIKON MF-1001
NIKON MF-1001/TC-101 NIKON MF-1001/TC-101
NIKON MF-101A NIKON MF-101A
NIKON MF-501 NIKON MF-501
NIKON MF-501 (MFC-101A) NIKON MF-501 (MFC-101A)
NIKON MF-501 / MS-11C / MFC-101A NIKON MF-501 / MS-11C / MFC-101A
NIKON MF-501/MFC-101 NIKON MF-501/MFC-101
NIKON MF-501/TC-101 NIKON MF-501/TC-101
NIKON MFC-101 NIKON MFC-101
NIKON MFC-101(MF-501) / MS-11C NIKON MFC-101(MF-501) / MS-11C
NIKON MFC-101/MF-501 NIKON MFC-101/MF-501
NIKON MFC-101A NIKON MFC-101A
NIKON MFC-101A/MF1001/MS-11C NIKON MFC-101A/MF1001/MS-11C
NIKON MH-15M NIKON MH-15M
NIKON MHS 2X2B NIKON MHS 2X2B
NIKON MICRO MEASURE NIKON MICRO MEASURE
NIKON MICROMETER-3 NIKON MICROMETER-3
NIKON MM-11 NIKON MM-11
NIKON MM-11B NIKON MM-11B
NIKON MM-11U NIKON MM-11U
NIKON MM-20 NIKON MM-20
NIKON MM-200 NIKON MM-200
NIKON MM-22 NIKON MM-22
NIKON MM-40 NIKON MM-40
NIKON MM-40-SERIES NIKON MM-40-SERIES
NIKON MM-40/2M NIKON MM-40/2M
NIKON MM-400 NIKON MM-400
NIKON MM-400 SL NIKON MM-400 SL
NIKON MM-400/L NIKON MM-400/L
NIKON MM-400/LM NIKON MM-400/LM
NIKON MM-400/SL NIKON MM-400/SL
NIKON MM-400L NIKON MM-400L
NIKON MM-400LU NIKON MM-400LU
NIKON MM-400M NIKON MM-400M
NIKON MM-60 NIKON MM-60
NIKON MM-60/L3FA NIKON MM-60/L3FA
NIKON MM-60/L3T NIKON MM-60/L3T
NIKON MM-80 NIKON MM-80
NIKON MM-800 NIKON MM-800
NIKON MM-800/L NIKON MM-800/L
NIKON MM-800/LFA NIKON MM-800/LFA
NIKON MM-800/LM NIKON MM-800/LM
NIKON MM-800L NIKON MM-800L
NIKON MM11C NIKON MM11C
NIKON MM2 NIKON MM2
NIKON MM40 NIKON MM40
NIKON MM40/2M NIKON MM40/2M
NIKON MM40/2T NIKON MM40/2T
NIKON MM60 NIKON MM60
NIKON MM800/L NIKON MM800/L
NIKON MM800/LM NIKON MM800/LM
NIKON MM800L NIKON MM800L
NIKON MN-800/SL NIKON MN-800/SL
NIKON MS-11C NIKON MS-11C
NIKON MS-20 NIKON MS-20
NIKON MS-4G NIKON MS-4G
NIKON MSA6707 NIKON MSA6707
NIKON MU-1001C/MS-11C/EC101 NIKON MU-1001C/MS-11C/EC101
NIKON NE-100 NIKON NE-100
NIKON NE-101 NIKON NE-101
NIKON NE-PR-HP090SSSC NIKON NE-PR-HP090SSSC
NIKON NEXIV VMR-3020 NIKON NEXIV VMR-3020
NIKON NIKON 6D NIKON NIKON 6D
NIKON NIKON MM-40 NIKON NIKON MM-40
NIKON NIPPON KOGAKU TOKYO NIKON NIPPON KOGAKU TOKYO
NIKON NONE NIKON NONE
NIKON NSR1000 NIKON NSR1000
NIKON OB2001 NIKON OB2001
NIKON ONE TEN NIKON ONE TEN
NIKON OPTIPHOT NIKON OPTIPHOT
NIKON OPTIPHOT 150 NIKON OPTIPHOT 150
NIKON OPTIPHOT BF/DF NIKON OPTIPHOT BF/DF
NIKON OPTIPHOT-1508 NIKON OPTIPHOT-1508
NIKON OPTIPHOT-150S NIKON OPTIPHOT-150S
NIKON OPTIPHOT150 NIKON OPTIPHOT150
NIKON OPTISHOT NIKON OPTISHOT
NIKON PG-12L NIKON PG-12L
NIKON PMD100 NIKON PMD100
NIKON PRHP090SSSC NIKON PRHP090SSSC
NIKON QUADRA-CHK-200 NIKON QUADRA-CHK-200
NIKON R50804PMD100 NIKON R50804PMD100
NIKON RS0408PMP100 NIKON RS0408PMP100
NIKON RS0804PMD100 NIKON RS0804PMD100
NIKON SD-STB3 NIKON SD-STB3
NIKON SM NIKON SM
NIKON SMZ-1 NIKON SMZ-1
NIKON SMZ-10 NIKON SMZ-10
NIKON SMZ-1B NIKON SMZ-1B
NIKON SMZ-2B NIKON SMZ-2B
NIKON SMZ-2T NIKON SMZ-2T
NIKON SMZ1B NIKON SMZ1B
NIKON SMZ645 NIKON SMZ645
NIKON SMZ660 NIKON SMZ660
NIKON SMZ745T NIKON SMZ745T
NIKON SMZ800 NIKON SMZ800
NIKON STM NIKON STM
NIKON STM6 NIKON STM6
NIKON T12-E NIKON T12-E
NIKON TC-101A NIKON TC-101A
NIKON TS100 NIKON TS100
NIKON TS2 NIKON TS2
NIKON UM-2 NIKON UM-2
NIKON UM-3 NIKON UM-3
NIKON UM2 NIKON UM2
NIKON V-10 NIKON V-10
NIKON V-10A NIKON V-10A
NIKON V-12 NIKON V-12
NIKON V-124 NIKON V-124
NIKON V-12A NIKON V-12A
NIKON V-12B NIKON V-12B
NIKON V-12BC NIKON V-12BC
NIKON V-12BDC NIKON V-12BDC
NIKON V-12BS NIKON V-12BS
NIKON V-16 NIKON V-16
NIKON V-16A NIKON V-16A
NIKON V-16E NIKON V-16E
NIKON V-20 NIKON V-20
NIKON V-20A NIKON V-20A
NIKON V-20B NIKON V-20B
NIKON V-24A NIKON V-24A
NIKON V-24B NIKON V-24B
NIKON V12 NIKON V12
NIKON V24-B NIKON V24-B
NIKON V24B NIKON V24B
NIKON VA-12 NIKON VA-12
NIKON VMA NIKON VMA
NIKON VMA-2520 NIKON VMA-2520
NIKON VMA-2520 / BW AF NIKON VMA-2520 / BW AF
NIKON VMA-2520 TP 20 / COLOR NIKON VMA-2520 TP 20 / COLOR
NIKON VMA-4540 / BW NIKON VMA-4540 / BW
NIKON VMA-4540V NIKON VMA-4540V
NIKON VMA-6555V NIKON VMA-6555V
NIKON VMR NIKON VMR
NIKON VMR LU CALIBRATION PLATE NIKON VMR LU CALIBRATION PLATE
NIKON VMR-10080 NIKON VMR-10080
NIKON VMR-1515 NIKON VMR-1515
NIKON VMR-3020 NIKON VMR-3020
NIKON VMR-6555 NIKON VMR-6555
NIKON VMR-6555 NEX IV NIKON VMR-6555 NEX IV
NIKON VMR-65555 NIKON VMR-65555
NIKON VMZ-3020 NIKON VMZ-3020
NIKON VMZ-R3020 NIKON VMZ-R3020
NIKON VMZ-R4510 NIKON VMZ-R4510
NIKON VMZ-R4540 NIKON VMZ-R4540
NIKON VRM-3020 NIKON VRM-3020
NIKON VS1-200A NIKON VS1-200A
NIKON WF10X/20 NIKON WF10X/20
NIKON XY-5I P3214 NIKON XY-5I P3214
NIKON YS2 NIKON YS2
NIKON YS2-H NIKON YS2-H
NIKON YS2-T NIKON YS2-T
NIKON ZOOM NIKON ZOOM

Tags: , , , , ,