Video hướng dẫn quá trình hiệu chuẩn do Hiệu chuẩn 3D VINA sưu tầm nhằm đào tạo nhân viên

Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất khí quyển – Barometer Calibration

Quả cân chuẩn – Standard Weight

Hiệu chuẩn máy dò khí gas – Gas Detector Calibration

Hiệu chuẩn độ cứng cao su – Shore Durometer Calibration

Torque Wrench Calibration – Hiệu chuẩn cờ lê lực

Hiệu chuẩn cờ lê lực, tua vít lực – Torque Tester and Calibrator

Hiệu chuẩn máy đo cờ lê lực – Calibration Guide for Torque Analyzers & Sensors

Phương pháp đo độ cứng Vickers – Vickers Hardness Material Testing

Kiểm tra độ cứng Vickers – Vickers Hardness Test

Hiệu chuẩn độ cứng Rockwell – Rockwell Hardness Calibration

Hiệu chuẩn máy đo độ cứng – Hardness Tester Calibration

Hiệu chuẩn lực – Force Calibrating

Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại – Infrared Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn loadcell máy nén – Compression Load Cell Force Calibration

Hiệu chuẩn loadcell máy kéo – Tension Load Cell Force Calibration

Hiệu chuẩn tủ sấy – Oven Calibration

Anemometer Calibration – Hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu

Hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu – Anemometer Calibration 2

Hiệu chuẩn cân BEST BCS T11 X – Calibration of electronic balance

Hiệu chuẩn cân điện tử AND FGH – Calibration of electronic balance

Hiệu chuẩn điện trở nhiệt – RTD calibration

Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử – Digital Thermometer Calibration

Hiệu chuẩn Ampe kìm – Calibrating a Clamp Meter

Kiếm tra điện trở cách điện – Megger Mit1025 Insulation Resistance Tester Getting Started

Hiệu chuẩn nguồn phát DC – Calibration of DC Power Supplies

Hiệu chuẩn bàn đá – calibration surface plate

Hiệu chuẩn thước đo độ cao – Calibration of Height Gauges

Đồng hồ đo độ dày của vải – Fabric Thickness Tester, Textile Thickness Gauge

Hiệu chuẩn máy đo độ dày lớp phủ – coating thickness gauge calibration

Hiệu chuẩn đồng hồ so – Calibration of Dial Gauge

Hiệu chuẩn thước cuộn và thước thép – measuring scale and steel Ruler calibration

Hiệu chuẩn thước cặp, hiệu chuẩn thước kẹp – Digital Caliper Calibration

Hiệu chuẩn thước đo lỗ – calibration cylinder gauge, bore gauge

Hiệu chuẩn và sửa chữa panme repair and calibrate micrometers

Máy đo tọa độ 2 chiều – Video Measuring Machine

Hiệu chuẩn căn mẫu chuẩn – How To Use and Calibrate Gauge Blocks

Hiệu chuẩn căn mẫu chuẩn – Gage Block Calibration Process

Hiệu chuẩn máy đo độ nhám – Calibration process of SJ 210

Hướng dẫn kiểm tra độ tròn – Roundtest RA 120

Hiệu chuẩn đầu dò CMM – CMM Probe Calibration

Hiệu chuẩn thanh ren chuẩn

Hiệu chuẩn vòng chuẩn bằng máy đo kích thước vạn năng – Universal Length Measuring Machine

Hướng dẫn đo thanh ren chuẩn bằng phương pháp 3 thanh pin

Hiệu chuẩn máy đo độ dày lớp phủ elcometer

Máy đo vạn năng KLM 60 – Universal Length Measuring Machine KLM 60

Sử dụng máy đo độ dày bằng sóng siêu âm

Hướng dẫn sử dụng máy đo độ dày bằng sóng siêu âm

Conductivity Meter Calibration – Hiệu chuẩn độ dẫn điện

pH meter calibration

Hiệu chuẩn khúc xạ kế – Refractometer Calibration

Kiểm tra cờ lê lực – Torque Wrench Calibration Test

Hiệu chuẩn đồng hồ đa năng – Calibrating a Digital Multimeter

Hiệu chuẩn máy đo độ bục – Calibration of Bursting Strength Tester

Hiệu chuẩn đồng hồ đo chênh áp – differential pressure gauge

Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất – Pressure Transmitter

Hiệu chuẩn pipet piston – Pipette Calibration

Hiệu chuẩn thước thép và thước cuộn – Measureing Scale & tape Calibration

Hiệu chuẩn panme – Micrometer Calibration

Hiệu chuẩn đồng hồ so chân gặp Dial Test Indicator Calibration

Hiệu chuẩn đồng hồ so – Dial Indicator Calibration

Hiệu chuẩn thước cặp – Caliper Calibration

Hiệu chuẩn đồng hồ áp suất với bàn tạo áp – Pressure Gauge Calibration

(4,25/5) - 142 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên