Dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế – 100 K

Nhiệt ẩm kế trong nhà máy sản xuất, với sự cần thiết của phương tiện đo độ ẩm việc ứng dụng thiết bị ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, hàng hóa,…. Để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hiệu quả, phương tiện đo độ ẩm cần được tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn.

Theo quy định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, phương tiện đo độ ẩm không khí nằm trong danh mục thiết bị bắt buộc phải thực hiện kiểm định nhằm đảm bảo sự hoạt động chính xác của thiết bị. Công ty cổ phần Hiệu chuẩn 3D Vina là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm không khí uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Vì sao phải kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị?

• Đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của thiết bị,

• Kịp thời phát hiện hỏng hóc để ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trong quá trình làm việc,

• Chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm giúp thiết bị hoạt động ổn định (ảnh minh họa)

Điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn

Khi tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

• Nhiệt độ (20 ± 2)°C.

• Độ ẩm tương đối từ 40% RH đến 70% RH.

Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn

Bật sấy phương tiện đo độ ẩm không khí cần kiểm định, hiệu chuẩn theo hướng dẫn vận hành của phương tiện.

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn

Khi tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm không khí, tổ chức thực hiện đúng theo ĐLVN 87:2001 bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo độ ẩm không khí đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của phương tiện đo, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra hình thái hoạt động bình thường của phương tiện đo độ ẩm không khí theo hướng dẫn vận hành.

Bước 3: Kiểm tra đo lường

• Kiểm tra sai số độ ẩm.

• Kiểm tra thời gian tự ghi.

Lưu ý: Quy trình này được áp dụng với các phương tiện đo độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 0% RH đến 100% RH, độ chính xác từ ±1,5% RH đến ±6% RH.

Thời hạn kiểm định, hiệu chuẩn

Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn của phương tiện đo độ ẩm là 1 năm.

Lý do lựa chọn 3D Vina là đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn?

• Là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm an toàn đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017.

• Chúng tôi đã được Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với thiết bị.

• Đội ngũ kỹ thuật viên, kiểm định viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để kịp thời xử lý những sự cố bất thường trong quá trình thực hiện.

(4,56/5) - 188 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên