hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
26/06/2019 22:04
Nhiệt ẩm kế trong nhà máy sản xuất, với sự cần thiết của phương tiện đo độ ẩm việc ứng dụng thiết bị ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, hàng hóa,…. Để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hiệu quả, phương tiện đo độ ẩm cần được tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn.Theo quy …
Xem thêm
02/11/2018 10:12
Hiệu chuẩn 3D xin nhận các nhu cầu hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi GSP-6 cho nhà thuốc trên Toàn Quốc.Quý khách có nhu cầu về hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi, xin liên hệ với Mr. Phong 0902.145.345Trân trọng cảm ơn. Một số thông tin tại sao phải hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi trong …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên