HIỆU CHUẨN NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI GSP-6 CHO NHÀ THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC

Hiệu chuẩn 3D xin nhận các nhu cầu hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi GSP-6 cho nhà thuốc trên Toàn Quốc.

Quý khách có nhu cầu về hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi, xin liên hệ với Mr. Phong 0902.145.345

Trân trọng cảm ơn.

 

Một số thông tin tại sao phải hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế tự ghi trong thông tư TT02/BYT

Theo thông tư “Quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 02/2018/TT-BYT” ngày 22 tháng 01 năm 2018:

  • Nhiệt kế, ẩm kế để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại cơ sở bán lẻ thuốc. Nhiệt kế, ẩm kế phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định.
  • Cơ sở đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở tái đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn GPP sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải trang bị ít nhất 01 thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất ghi phù hợp (thường 01 hoặc 02 lần trong 01 giờ tùy theo mùa).
  • Các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực hoặc có Giấy GPP còn hiệu lực, chậm nhất đến 01/01/2019 phải trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi.

 

4.8/5 - (122 bình chọn)

Tags: