Kế hoạch chất lượng sản phẩm – 3D Vina

Các giai đoạn APQP

APQP là một quy trình có cấu trúc bao gồm các nhiệm vụ quan trọng từ phê duyệt ý tưởng đến sản xuất. Mục đích là tạo ra một kế hoạch chất lượng sản phẩm để phát triển và sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quy trình APQP bao gồm 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và xác định chương trình

Mục đích của giai đoạn này là nhằm đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được hiểu rõ ràng.

Trong việc lập kế hoạch và xác định một chương trình chất lượng, điều cần thiết là phải thực hiện tất cả công việc với khách hàng cuối cùng.

Đầu vào

 • Hiểu tiếng nói của khách hàng

·         Nghiên cứu thị trường

·         Thông tin bảo hành và chất lượng lịch sử

·         Kinh nghiệm nhóm

 • Kế hoạch kinh doanh / chiến lược tiếp thị
 • Dữ liệu điểm chuẩn của sản phẩm / quy trình
 • Các giả định về sản phẩm và quy trình
 • Nghiên cứu độ tin cậy của sản phẩm
 • Đầu vào của khách hàng – chẳng hạn như nhận dạng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, các đặc tính chất lượng đặc biệt và các yêu cầu về bao bì, v.v.

Kết quả đầu ra

 • Mục tiêu thiết kế
 • Mục tiêu về độ tin cậy và chất lượng
 • Hóa đơn sơ bộ nguyên vật liệu
 • Sơ đồ quy trình sơ bộ
 • Danh sách sơ bộ về các đặc tính chất lượng sản phẩm và quy trình đặc biệt
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Hỗ trợ quản lý

Giai đoạn 2: Xác minh thiết kế và phát triển sản phẩm

Mục đích của giai đoạn này là hoàn thiện thiết kế sản phẩm. Đây cũng là lúc việc đánh giá tính khả thi của sản phẩm được thực hiện.

Kết quả thu được từ công việc trong giai đoạn này bao gồm:

 • Đã hoàn thành đánh giá và xác minh thiết kế
 • Thông số kỹ thuật vật liệu xác định và yêu cầu thiết bị
 • Chế độ lỗi thiết kế đã hoàn thành và phân tích hiệu ứng để đánh giá khả năng xảy ra lỗi
 • Các kế hoạch kiểm soát được thiết lập để tạo mẫu sản phẩm.

Giai đoạn 3: Xác minh thiết kế và phát triển quy trình

Giai đoạn này tập trung vào việc lập kế hoạch quá trình sản xuất sẽ tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến. Mục tiêu là thiết kế và phát triển quy trình sản xuất trong khi vẫn lưu ý đến các thông số kỹ thuật của sản phẩm, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất. Quy trình phải có khả năng sản xuất số lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu dự kiến ​​của người tiêu dùng trong khi vẫn duy trì hiệu quả.

Ví dụ về kết quả trong giai đoạn này bao gồm:

 • Cấu hình luồng quy trình đã hoàn thành
 • Chế độ thất bại của quy trình đã hoàn thành và phân tích hiệu quả để xác định và đối phó với rủi ro
 • Các thông số kỹ thuật về chất lượng quy trình vận hành
 • Yêu cầu về hoàn thiện và đóng gói sản phẩm.

Giai đoạn 4: Xác nhận sản phẩm, quy trình và phản hồi sản xuất

Mục đích của giai đoạn này là xác nhận quy trình sản xuất thông qua chạy thử sản xuất và hoàn thiện kế hoạch kiểm soát sản xuất.

Trong quá trình chạy thử sản xuất, nhóm lập kế hoạch chất lượng sản phẩm xác minh rằng kế hoạch kiểm soát và sơ đồ quy trình đang được tuân thủ nghiêm ngặt và đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Các bước trong giai đoạn này bao gồm:

 • Khả năng xác nhận và độ tin cậy của quá trình sản xuất và các tiêu chí chấp nhận chất lượng sản phẩm
 • Thực hiện chạy thử sản xuất
 • Kiểm tra đầu ra sản phẩm để xác nhận tính hiệu quả của phương pháp sản xuất đã triển khai
 • Tổng hợp các điều chỉnh cần thiết trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 5: Khởi động, đánh giá và hành động khắc phục

Mục tiêu của giai đoạn này là liên tục cải tiến sản phẩm và quy trình để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Kết quả của quá trình chạy thử sản xuất được đánh giá trong giai đoạn này để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Các biện pháp chính trong giai đoạn này bao gồm: giảm thiểu các biến thể của quá trình, xác định các vấn đề và bắt đầu các hành động khắc phục để hỗ trợ cải tiến liên tục, cũng như thu thập và đánh giá phản hồi của khách hàng và dữ liệu liên quan đến hiệu quả của quá trình và hiệu quả của việc lập kế hoạch chất lượng.

Các kết quả điển hình bao gồm:

 • Một quy trình sản xuất được cải thiện thông qua việc giảm các biến thể quy trình
 • Cải thiện chất lượng cung cấp sản phẩm và dịch vụ khách hàng
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của 3D Vina về APQP là gì cũng như các giai đoạn của APQP. Hy vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Nếu có điều gì thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ cho chúng tôi

(4,55/5) - 146 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên