Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP) – 3D Vina

Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP) là tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Thông qua hướng dẫn PPAP, các nhà cung cấp và khách hàng hiểu rõ các yêu cầu để được chấp thuận một phần đối với các bộ phận do nhà cung cấp sản xuất. Vậy PPAP là gì? PPAP là viết tắt của từ gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để có câu trả lời chính xác cho mình.

PPAP là gì? PPAP là viết tắt của từ gì? 

PPAP là viết tắt của từ Production Part Approval Process được hiểu là Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất. Đây là một thủ tục quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô để đảm bảo rằng các bộ phận do các nhà cung cấp sản xuất được tạo ra một cách nhất quán. PPAP là một quy trình toàn diện bao gồm 18 yếu tố đảm bảo rằng mỗi bộ phận đều đáp ứng được mong đợi và được sản xuất với chất lượng cao mỗi lần. Trong khi PPAP có nguồn gốc từ hàng không vũ trụ và ô tô, nó đã được sử dụng rộng rãi hơn trong suốt quá trình sản xuất để hỗ trợ các hoạt động chính và dễ dàng hợp tác giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Tầm quan trọng của PPAP

PPAP rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng mỗi bộ phận thiết yếu cần thiết cho một chiếc xe hoặc một bộ phận máy móc được chế tạo theo đúng thông số kỹ thuật mỗi lần. Nó đưa ra các hướng dẫn rõ ràng để các nhà cung cấp biết chính xác những gì họ mong đợi, cải thiện quá trình giao tiếp. Đối với nhà sản xuất, nó cho phép đầu ra chất lượng và đảm bảo rằng các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng trong quá trình sản xuất. Nó giảm thiểu rủi ro xảy ra sai sót và các hành động sửa chữa phải được thực hiện, giúp cho một quy trình tổng thể suôn sẻ hơn.

18 yếu tố của PPAP

PPAP có 18 yếu tố, tuy nhiên không phải lúc nào tất cả những điều này đều cần thiết, nó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và độ phức tạp của bộ phận được sản xuất.

1. Tài liệu Thiết kế

Một bản vẽ một phần thường được cung cấp bởi khách hàng. Mọi đặc điểm trên bản vẽ chi tiết phải được làm nổi để tương ứng với kết quả kiểm tra. Điều này bao gồm ghi chú in, ghi chú dung sai tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, và bất kỳ thứ gì khác có liên quan đến thiết kế của bộ phận. 

Tại sao lại bao gồm một bản sao của bản vẽ một phần trong PPAP của bạn? Nó cho khách hàng của bạn thấy rằng bạn có một bản sao của bản vẽ một phần và đảm bảo rằng cả hai đều đang thảo luận về cùng một phần.

2. Tài liệu Thay đổi Kỹ thuật

Một tài liệu hiển thị mô tả chi tiết về thay đổi, thường được gọi là “Thông báo Thay đổi Kỹ thuật”. Tài liệu này chỉ được yêu cầu nếu có thay đổi. 

3. Phê duyệt kỹ thuật của khách hàng

Phê duyệt này thường là thử nghiệm kỹ thuật với các bộ phận sản xuất mẫu do khách hàng thực hiện. Một “độ lệch tạm thời” thường được yêu cầu để gửi các bộ phận cho khách hàng trước khi PPAP hoàn tất. Khách hàng của bạn có thể yêu cầu các phê duyệt kỹ thuật bổ sung khác.

4. Phân tích Hiệu ứng và Chế độ Thất bại trong Thiết kế (DFMEA)

Phân tích Ảnh hưởng và Chế độ Thất bại trong Thiết kế (DFMEA) là một ứng dụng của Phân tích Ảnh hưởng và Chế độ Thất bại (FMEA) dành riêng cho giai đoạn thiết kế. DFMEA cho phép nhóm thiết kế ghi lại những gì họ dự đoán về các lỗi tiềm ẩn của sản phẩm trước khi hoàn thành thiết kế và sử dụng thông tin này để giảm thiểu các nguyên nhân gây ra hỏng hóc. 

5. Sơ đồ quy trình

Sơ đồ quy trình cho thấy tất cả các bước cần thiết trong quá trình sản xuất bộ phận. Nó phải bao gồm tất cả các bước chính trong quá trình xử lý bộ phận bao gồm các thành phần đầu vào, đo lường và kiểm tra. Sơ đồ luồng quy trình phải phù hợp với kế hoạch kiểm soát và Phân tích ảnh hưởng và chế độ hư hỏng của quy trình (PFMEA) và cũng bao gồm nguồn nguyên liệu và bộ phận không phù hợp. 

6. Chế độ xử lý lỗi và phân tích ảnh hưởng (PFMEA)

Phân tích Hiệu ứng và Chế độ Lỗi của Quy trình (PFMEA) đánh giá từng bước trong quy trình sản xuất để chỉ ra những gì có thể xảy ra sai sót trong quá trình chế tạo và lắp ráp từng bộ phận. 

7. Kế hoạch kiểm soát

Kế hoạch kiểm soát phản ánh PFMEA (Phân tích ảnh hưởng và chế độ lỗi của quá trình) và cung cấp thêm chi tiết về cách kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình kiểm tra, lắp ráp hoặc trong quá trình kiểm tra chi tiết đã hoàn thiện. 

8. Nghiên cứu Phân tích Hệ thống Đo lường

Phân tích Hệ thống Đo lường là một nghiên cứu chính nó và sẽ tuân theo tiêu chuẩn ISO hoặc TS có liên quan của khách hàng. Thông thường, nó bao gồm Gauge R&R (Độ lặp lại và Độ tái lập của máy đo) cho các đặc tính quan trọng và xác nhận rằng các máy đo được sử dụng để đo các đặc tính này đã được hiệu chuẩn.

9. Kết quả thứ nguyên

Danh sách mọi kích thước trên bản vẽ và kết quả đo của phần được đánh dấu. Danh sách này bao gồm đặc tính sản phẩm, thông số kỹ thuật, kết quả đo và đánh giá cho biết thứ nguyên “đạt” hay “không đạt”. Thông thường, tối thiểu 6 sản phẩm được báo cáo. 

10. Hồ sơ Kiểm tra Vật liệu / Hiệu suất

Một bản tóm tắt của tất cả các bài kiểm tra đã được thực hiện trên một phần.  Bản tóm tắt phải ghi lại mọi kết quả kiểm tra đạt hoặc không đạt. Khách hàng và nhà cung cấp phải ký tên vào nó để chứng tỏ rằng tất cả các thử nghiệm bắt buộc đã được thực hiện và mọi dữ liệu bổ sung cho các thử nghiệm đã được đệ trình.

11.  Nghiên cứu quy trình ban đầu

Nói chung, điều này bao gồm các biểu đồ SPC (Kiểm soát Quy trình Thống kê) cho các đặc điểm quan trọng. Các nghiên cứu này chứng minh rằng các quy trình quan trọng là ổn định và sẵn sàng để bắt đầu xây dựng xác nhận quy trình.

12. Tài liệu Phòng thí nghiệm Đủ điều kiện

Bao gồm tất cả các chứng nhận trong ngành cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào liên quan đến việc hoàn thành thử nghiệm xác nhận. 

13. Báo cáo phê duyệt hình thức (AAR)

Báo cáo phê duyệt ngoại hình xác minh rằng khách hàng đã kiểm tra sản phẩm cuối cùng và nó đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật về ngoại hình cần thiết cho thiết kế. Báo cáo bao gồm màu sắc, kết cấu, sự phù hợp (khoảng cách giữa các bộ phận), v.v.

14. Bộ phận sản xuất mẫu

Hình ảnh của các bộ phận sản xuất được bao gồm trong tài liệu PPAP cùng với vị trí lưu trữ các bộ phận đó.

15. Mẫu chính

Một phần mẫu đã được ký kết bởi khách hàng và nhà cung cấp. Phần chính thường được sử dụng để huấn luyện người vận hành về các kiểm tra chủ quan như trực quan hoặc tiếng ồn.

16. Kiểm tra Aids

Dụng cụ hỗ trợ kiểm tra được sử dụng trong sản xuất và là danh sách chi tiết của tất cả các công cụ được sử dụng để kiểm tra các bộ phận kiểm tra hoặc đo lường trong quá trình lắp ráp. Trợ giúp này sẽ liệt kê các bộ phận, mô tả công cụ và có lịch trình hiệu chuẩn cho công cụ.

17. Hồ sơ về việc tuân thủ các yêu cầu cụ thể của khách hàng

Phần này của các yêu cầu PPAP là nơi mỗi khách hàng liệt kê các yêu cầu cụ thể của riêng họ đối với quy trình PPAP.

18. Bảo đảm đệ trình một phần (PSW)

Các Phần Trình Warrant là một bản tóm tắt của toàn bộ trình PPAP và quy định cụ thể:  

  • Số bản vẽ và bản sửa đổi
  • Thông tin bộ phận
  • Kết quả kiểm tra
  • Số tờ khai vật tư 
  • Bất kỳ sai lệch nào so với các phần tử trước đó

Đó là một danh sách dài nhưng quy trình PPAP đảm bảo rằng mọi thứ đều được lên kế hoạch và cân nhắc trước và trong quá trình sản xuất để giảm thiểu sai sót và lãng phí cũng như cung cấp một sản phẩm chất lượng cao.

Trên đây là những thông tin mà 3D Vina muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn hiểu và nắm rõ hơn về khái niệm PPAP là gì cũng như các vấn đề xoay quanh Quy trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP). Từ đó, giúp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất các quá trình điều chỉnh, sửa đổi sản xuất và chế tạo, đồng thời cho ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng các nhu cầu mong đợi của khách hàng.

(4,73/5) - 175 bình chọn.Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên