Thước hiệu chuẩn camera đo lường

Liên hệ

(4,15/5) - 187 bình chọn.

  • Mô tả

Calibration Slide

ItemArticle CodePictureModelDescription

1

106011

TS-M1

Calibration Slide (Glass Panel)
X ruler 1mm/100 Div.x0.01mm
Scale on Schott Optical Glass (B270)

2

106012

TS-M2

Calibration Slide(Glass Panel)
X&Y ruler 1mm/100 Div.x0.01mm
Scale on Schott Optical Glass (B270)

3

106021

TS-M3

Calibration Slide (Aluminum Panel)
X ruler 1mm/100 Div.x0.01mm
Scale on Schott Optical Glass (B270)

4

106022

TS-M5

Calibration Slide (Aluminum Panel)
X&Y ruler 1mm/100 Div.x0.01mm
Scale on Schott Optical Glass (B270)

5

106013

TS-M7

Calibration Slide(Glass Panel)
X ruler 1mm/100 Div.x0.01mm
X ruler 10mm/100 Div.x0.10mm
Scale on Schott Optical Glass (B270)

6

106015

TS-M8

Calibration Slide(Glass Panel)
X ruler 25mm/1mm,
0.1mm,0.01mm;1inch/0.1”,0.01”,0.001”
Scale on Schott Optical Glass (B270)

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên