máy quét 3D
16/12/2019 21:01
Máy quét 3D cho phép bạn sử dụng các đối tượng vật lý để khái niệm tốt hơn một ý tưởng hoặc tạo một điểm khởi đầu cho mô hình.Nó có thể chụp một hình ảnh kết cấu cho thao tác ngay lập tức trong một ứng dụng mô hình hoặc in qua máy in 3D.Một số trong những máy quét 3D phổ biến nhất bao gồm …
Xem thêm
16/12/2019 20:55
Giới thiệuRa mắt lần đầu tiên vào năm 1995, máy quét 3D ATOS đã được phát triển liên tục và luôn là một trong những công nghệ tiên tiến nhất. Ngày nay, công nghệ đo 3D quang học và hệ thống đo bề mặt toàn trường đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn trong hầu như tất cả các ngành công nghiệp trên …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên